Allmänna villkor för privatpersoner

1. Allmänt

Hittapunktse AB, organisationsnummer 556663–0348 ("hitta.se") tillhandahåller en digital tjänst ("Tjänsten") där privatpersoner, företag och andra organisationer ("Konsumenten") beskriver vad de behöver hjälp med, sedan sammanställer hitta.se informationen och förmedlar uppdraget till tjänsteföretag ("Företaget").

Tjänsten är kostnadsfri för Konsumenten och man förbinder sig aldrig till att fullfölja de Företag som Tjänsten förmedlar till Konsumenten. När parterna (Konsumenten och Företaget) fått kontakt genom förmedlingen av kontaktuppgifterna är det upp till dessa parter att gå vidare med uppdraget. Konsumenten är ansvarig för att de namn- och kontaktuppgifter som finns registrerade i Tjänsten är korrekta och aktuella.

Dessa allmänna villkor gäller för alla Konsumenter som använder Tjänsten och anses vara bindande när Konsumenten skickar iväg en offertförfrågan i Tjänsten.

2. Personuppgifter

Hitta.se är personuppgiftsansvarig och förvaltar Konsumentens personuppgifter enligt GDPR, EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Konsumenten är införstådd med att kontaktuppgifterna denne anger för att nyttja Tjänsten används vid förmedling av uppdraget och att hitta.se vidareförmedlar dennes kontaktuppgifter till de Företag som väljer att svara på uppdraget. Hitta.se kommer även att använda Konsumentens e-postadress för att skicka ut uppdateringar om Tjänsten eller annan väsentlig information. Konsumenten kan enligt nedan kontakta hitta.se vid frågor kring hanteringen av personuppgifter och har möjlighet att ta del av hitta.se behandling av dennes personuppgifter. Konsumenten kan läsa mer om hitta.se behandling av personuppgifter under integritetspolicyn här.

Kontaktuppgifter:
Hittapunktse AB
Sankt Eriksgatan 121D
113 43 Stockholm

3. Cookies

På hitta.se används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med dig som person. Information om besökaren kan inte spåras av hitta.se via cookies. En cookie kan inte starta program. Konsumenten kan läsa mer om cookies på https://www.hitta.se/cookie-policy

4. Ansvarsfrihet

Hitta.se är inte part eller inblandad i de avtal och överenskommelser Företaget och Konsumenten beslutar om. Därmed är hitta.se inte någon juridisk mellanhand mellan Företaget och Konsumenten, vilket innebär att Hitta.se inte har ansvar för tvister mellan Konsumenten och Företaget som eventuellt kan uppkomma. Exempelvis vid bristfälligt arbete med skada, fel etc., utebliven betalning av uppdraget eller missförstånd i avtal.

Konsumenten har ingen rätt att kräva hitta.se på ersättning då hitta.se inte är skyldiga att hållas ansvariga för ekonomisk eller annan skada som uppkommit till följd av omständigheter som kan härledas till hitta.se eller Tjänsten, vid exempelvis felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete.

Vidare kan inte hitta.se garantera att de uppgifter som publiceras på proffs.se är korrekta och därmed äger inte Konsumenten rätt att ställa ekonomiska krav på hitta.se i de fall material är felaktigt. Hitta.se jobbar aktivt med att ändå kvalitetssäkra och se till att uppgifterna är korrekta.

5. Förfrågningar via Tjänsten och förhållning till svensk lag

Då Tjänsten inte har någon ansvarig utgivare svarar varje Konsument som väljer att använda Tjänsten själv för straffrättsligt material. Konsumenten ansvarar också för att innehåll som skapas i Tjänsten inte strider mot svensk lag eller tredjeparts rättigheter samt inte upplevs som vilseledande eller kränkande och stötande. Hitta.se erhåller rätten att om radera uppdragsförfrågningar om dessa villkor bryts, vidare kan Konsumenten också bli permanent avstängd från Tjänsten vid allvarliga fall.

6. Immateriella rättigheter

Hitta.se äger rättigheterna till Tjänsten och det innehåll som laddas upp och/eller skapas däri av Företaget och Konsumenten. Vidare erhåller hitta.se rätten att använda detta material i marknadsföringssyfte. Vid eventuell publicering på Tjänstens webbsida eller andra medier, döljs alla eventuella personuppgifter i enlighet med GDPR, EU:s dataskyddsförordning.

Annat material såsom texter, bilder och logotyper som finns på Tjänsten ägs av hitta.se och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar.

7. Marknadsföring

Konsumenten är införstådd med att hitta.se kan komma att använda Konsumentens e-postadress för att skicka ut viktiga uppdateringar om Tjänsten eller annan väsentlig information. Hitta.se kan även komma att skicka ut nyhetsbrev och annan information och marknadsföring från Hitta.se partners. I alla utskick finns möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick och det går att kontakta hitta.se för att bli avregistrerad.

8. Ändringar

Hitta.se äger rätten att göra ändringar eller tillägg i Villkoren. Vid väsentliga ändringar eller tillägg meddelas Konsumenten innan ändringen träder i kraft.

9. Kontaktinformation

Hittapunktse AB
Sankt Eriksgatan 121D
113 43 Stockholm

Hittar du inte svar på din fråga? Hör av dig till oss på kontakt@proffs.se.