En del av hitta.se

Hitta rätt rivningsföretag

Jämför offerter från rivningsföretag i ditt närområde. Behöver du hjälp med rivning? Beskriv ditt projekt!

En bra och tydlig beskrivning ökar möjligheten till bra svar

En budget hjälper oss att hitta rätt företagRivning

Behöver du hjälp med rivning i huset eller i lägenheten? Då har du hittat rätt!

Använd oss när du önskar att hitta experter för håltagning, bilning eller för en total rivning av en byggnad. Vid ombyggnad och tillbyggnad så är det ofta bra att ta in en specialist på rivningsarbete, och via oss hittar du rätt rivningsföretag (eller byggföretag) som kan hjälpa dig att riva allt från hus till väggar på ett säkert sätt.

Tips: Offerter inom rivning

Tänk på att de rivningsföretag som du tar in offerter från vill veta de mått som gäller (ex. kvadratmeter) och att uppdraget beskrivs i detalj.

  • Vad ska utföras av rivningsföretaget i detalj? Behöver du hitta mer expertis?
  • Vill du att de ska forsla bort allt byggavfall?
  • Ska uppdraget vara slutfört ett önskat datum?
  • Vilken budget har du för ditt rivningsarbete?
  • Har du önskemål om antal års erfarenhet?

Rivningsfirman kommer att ge dig en bättre offert när du kan erbjuda dom ett så detaljerat underlag som möjligt i din projektbeskrivning.

Rivningslov

Ska du riva större byggnader eller husbyggnader inom detaIjplanerat område så krävs oftast ett rivningslov. Hos din kommun ansöker du om rivningslov och beskriver då även bakgrunden till varför du önskar att riva byggnaden.

Avfall vid rivning

När du river en byggnad – eller inuti en byggnad – så krävs en bra plan för hur byggavfallet ska tas om hand. Kommunen kan ta ut en avgift vid större mängder byggavfall så detta bör du och rivningsföretaget gå igenom i detalj – alltså exakt hur avfallet ska tas om hand. Kanske kan du köra en del själv till kommunens avfallsstation, eller så kan du be att jämföra olika priser på containrar – och vad just kostnaden för hanteringen av avfallet beräknas landa på. Detta för att undvika kostnader som du inte räknat med i din budget.

ROT-avdrag för rivning

Du är inte berättigad till ROT-avdrag om du planerar att riva ett gammalt hus och bygga ett helt nytt på samma plats. Reglerna är lite krångliga med du bör vara berättigad till ROT-avdrag om det sker i samband med renovering av den befintliga bostaden. Vårt bästa tips är att du kollar med rivningsföretaget om just ditt rivningsarbete är berättigat för ROT-avdrag.

Populärt

Att riva vid renovering eller inför nybyggnation är mycket populärt i storstadsområden som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Men även i de flesta andra kommuner runt om i Sverige.


Rätt företag

Hos oss är alla redan med, och det gör att du har större chans att hitta rätt företag!

Rikstäckande

Vi är starkast i större städer men täcker hela vårt avlånga land med anslutna företag.

Jämför offerter

Jämför företagens prisförslag i lugn och ro. Så att du är säker på att du gjort ett bra val.