Jämför offerter för stambyte

Jämför priser från företag som arbetar med stambyte i din kommun. Beskriv ditt projekt för stambyte!

En bra och tydlig beskrivning ökar möjligheten till bra svar

En budget hjälper oss att hitta rätt företagStambyte

Önskar du hjälp med stambyte i din villa eller BRF? Då har du hittat rätt!

Vi har hundratals anslutna företag som kan vara intresserade av att hjälpa till med stambyte i ditt hem eller i din bostadsrättsförening. Beskriv ditt uppdrag så hittar vi rätt företag för ditt stambytesprojekt!

Tips: Offerter inom stambyte

Tänk på att de byggfirmor som du tar in offerter från vill veta de förutsättningar som finns kring ditt stambytesarbete.

  • Vad ska utföras i detalj? Ska byggföretaget hitta all expertis som krävs för stambytet?
  • Ska stambytet vara slutfört ett önskat datum?
  • Vilken budget har du för det planerade stambytet?
  • Är finansiering klar?

De byggföretag som är intresserade av att hjälpa dig med stambytet kommer att ge dig en mer korrekt offert när du kan erbjuda dom ett så detaljerat underlag som möjligt i din projektbeskrivning.

Stambyte villa

När du vill ha hjälp med stambyte i din villa så ersätts dina ledningar och rör ut när de blivit föråldrade. Då byts i regel allt från avloppsrör till tappvattenrör – och eftersom rören kan vara svåråtkomliga så är stambytet ett stort ingrepp som kräver både snickare vid rivning och VVS-expertis vid byte av alla rör. I en villa så ligger alla rör oftast under golvet och i väggarna – så efter stambytet krävs det ofta en omfattande renovering av villan.

Stambyte i Stockholm

I Stockholm är stambyten vanliga i äldre hus som totalrenoveras eller i större BRF:er där avloppsrören och tappvattenrören blivit för gamla. När stambytet väl påbörjas i ditt hus eller i din bostadsrättsförening så skadas ofta tätskikten – vilket gör att du även behöver renovera om badrummet. När du väl bestämt dig för ett stambyte i Stockholm så är det bra att budgetera in och beskriva en kommande renovering av badrum och kök när du skickar in din förfrågan. Byggföretag som arbetar med stambyten i Stockholm kan ofta hjälpa dig med de renoveringsarbeten som behövs efter ditt stambyte!

Stambyte BRF – bostadsrättsförening

Stambyten är vanliga i äldre bostadsrättsföreningar där rör och ledningar behöver bytas ut. Stambytet är då ett av de största ingreppen som någonsin sker i en BRF då de som bor i lägenheterna ofta behöver bo på annan ort när stammarna byts ut. Ett stambyte i en BRF är alltid ett längre projekt där byggföretaget går från lägenhet till lägenhet och projektet kan anses som störande men är av yttersta vikt för att byggnaden ska må bra och hålla på lång sikt.

Populärt

Stambyte är mycket populärt i storstadsområden där det finns många äldre fastigheter, som i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Men även i de flesta andra kommuner runt om i Sverige.


Rätt företag

Hos oss är alla redan med, och det gör att du har större chans att hitta rätt företag!

Rikstäckande

Vi är starkast i större städer men täcker hela vårt avlånga land med anslutna företag.

Jämför offerter

Jämför företagens prisförslag i lugn och ro. Så att du är säker på att du gjort ett bra val.