Få offerter: Schakt och jord

Jämför offerter från schakt- och grävföretag i din kommun. Vill du anlita en grävare? Beskriv ditt markprojekt!

Längd, bredd, djup

En bra och tydlig beskrivning ökar möjligheten till bra svar

En budget hjälper oss att hitta rätt företagSchakt

Många väljer att anlita en entreprenör för schaktarbeten vid byggnationer som kräver ett mycket stabilt underlag. Ska du bygga en betongplatta på mark behöver du i regel anlita proffs som har de kunskaper och tunga maskiner som krävs för att säkerställa stabiliteten för underlaget under betongplattan.

Även vid mer avancerade poolbyggen – eller vid en större utjämning av din tomt och gräsmatta – då är en entreprenör med schakt-expertis att föredra.

Ett schaktföretag kan ofta leverera allt från bergkross och makadam till planteringsjord, natursingel och sand. Olika typer av underlag krävs i olika nivåer för att nå maximal stabilitet och livslängd. Detta gäller även om du önskar att förbättra en existerande väg eller om du vill ha en ny infart till huset.

Ska du bygga ut? Eller står ett attefallshus på önskelistan? Då är det alltid bra att ta in offerter från markentreprenörer nära dig.

Tips: Offerter inom schakt

Tänk på att de markentreprenörer som du tar in offerter från önskar detaljerad information kring din schakt. Här nedan är några bra frågor som de ofta önskar svar på:

  • Vad ska schaktföretaget utföra? Behövs ett möte på plats?
  • Ska du flytta jord eller grus – eller behöver de hämta material från en annan plats?
  • Ska schaktuppdraget vara slutfört ett visst datum?
  • Vilken budget har du för schakten?
  • Kommer de fram lätt med lastbil och grävmaskin?
  • För vilket typ av projekt (ex. gjuta betongplatta) önskar du pris för?

Schaktföretaget kan ge bättre underlag om projektbeskrivningen är tydlig. Ofta krävs ett möte för att priset för din schakt ska bli korrekt. När företaget besöker uppdragsplatsen ser de även hur lätt- eller svårarbetad just din tomt är.

ROT-avdrag för schakt

Endast arbeten i direkt anslutning till huset ger rätt till ROT-avdrag. Det rör sig exempelvis om dränering av en husgrund, eller om du behöver anlägga ett nytt enskilt avlopp. Företag som arbetar med schakt utför ofta grävuppdrag i anslutning till din bostad eller sommarstuga. För att vara berättigad till ROT-avdrag så behöver du och/eller en partner äga bostaden eller sommarstugan.

Populärt

Schakt är populärt där det byggs mycket nya hus. Som i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Men schaktarbeten är även populärt i de flesta andra kommuner runt om i Sverige.

Fakta om schakt

Schaktning är en “hel vetenskap” och kräver erfarenhet och kunskap rörande hur olika typer av jord-, sand- och grusblandningar bär och rör på sig – eller snarare hur marken inte ska röra på sig...

Om du söker en expert kan du med fördel beskriva ditt projekt här på proffs.se och berätta mer om ditt schaktprojekt. Markentreprenörer med rätt erfarenhet och goda kontakter inom inköp av grus, makadam, sand och jord hjälper dig från start till slut, och entreprenören kan ofta ge dig bättre priser på material än om du skulle köpt det själv!


Rätt företag

Hos oss är alla redan med, och det gör att du har större chans att hitta rätt företag!

Rikstäckande

Vi är starkast i större städer men täcker hela vårt avlånga land med anslutna företag.

Jämför offerter

Jämför företagens prisförslag i lugn och ro. Så att du är säker på att du gjort ett bra val.