En del av hitta.se

Jämför offerter: Dränering

Jämför offerter från markentreprenörer i din kommun. Behöver du hjälp med dräneringen? Beskriv ditt dräneringsjobb!

En bra och tydlig beskrivning ökar möjligheten till bra svar

En budget hjälper oss att hitta rätt företagDränering

Ska du dränera på tomten eller runt huset? Då har du hittat rätt! När du anlitar ett proffs för dränering så leds regn- eller grundvatten bort från huset eller tomten via dräneringsrör och diken på fastigheten. En expert som dränerar hus har de grävmaskiner och verktyg som krävs för en snabb och lyckad dränering på din tomt.

Tips: Offerter inom dränering

Tänk på att de markentreprenörer som du begär in offerter från vill veta de mått som gäller för dräneringsarbetet (ex. antal meter) och att uppdraget beskrivs i detalj.

  • Vad ska utföras av markentreprenören i detalj?
  • Har du inhandlat material som grus och dräneringsrör, eller ska företaget göra det?
  • Ska uppdraget vara slutfört ett önskat datum?
  • Vilken budget har du för ditt dräneringsarbete?
  • Har du önskemål om antal års erfarenhet?

Markentreprenören kommer att ge dig en bättre offert när du kan erbjuda dom ett så detaljerat underlag som möjligt i din projektbeskrivning.

Dränera hus

När du ska dränera ditt hus så används plaströr eller slang mellan 50 till 150 millimeter.

Rören grävs ner i ett 1 meter brett dike som markentreprenören grävt fram – och ofta arbetar man med en vägg i taget för att inte riskera sättningar av huset. Ett grävningsarbete för dränering går djupt ner, ända ner till grundens lägsta punkt som även kallas för grundsulan.

Dräneringsröret placeras längst ned för att leda bort grundvatten och regnvatten till en stenkista eller till ett avlopps- och dagvattensystem en bit bort från huset. En fiberduk läggs under dräneringsröret för att undvika att jord täpper igen de små hålen i rören. Både under, vid sidan av och över röret finns makadam som ser till att vattnet kan passera ner till röret och vidare bort från huset.

ROT-avdrag för dränering av husgrund

Markentreprenören ser till att du får 30 procent avdrag på arbetskostnaderna för ditt dräneringsarbete. Är du över 18 år så har du rätt att göra avdrag på maximalt 50.000 kronor per år och per person i det ägda huset eller sommarstugan. ROT-avdraget gäller vid renoveringsarbeten i anslutning till ditt hus – därför har du möjlighet att nyttja ROT-avdrag för dränering av husgrunden runt din villa eller din sommarstuga.

Populärt

Att dränera runt huset är mycket populärt i storstadsområden som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Men även i de flesta andra kommuner runt om i Sverige.


Rätt företag

Hos oss är alla redan med, och det gör att du har större chans att hitta rätt företag!

Rikstäckande

Vi är starkast i större städer men täcker hela vårt avlånga land med anslutna företag.

Jämför offerter

Jämför företagens prisförslag i lugn och ro. Så att du är säker på att du gjort ett bra val.