En del av hitta.se

Få hjälp med bygglovsritningen

Jämför offerter från bygglovsexperter i din kommun. Vill du anlita en bygglovsexpert? Beskriv ditt projekt!

Ange i kvadratmeter

En bra och tydlig beskrivning ökar möjligheten till bra svar

En budget hjälper oss att hitta rätt företagBygglovsritningar

Behöver du hjälp att färdigställa en bygglovsritning? Då kan du hitta ett proffs inom bygglovsritningar här hos oss på proffs.se.

Beskriv så noga du kan vad bygglovsritningen ska innehålla, alltså vilket typ av byggprojekt som ansökningen gäller. En bygglovsritning är oftast det viktigaste underlaget i en bygglovsansökan, så det är viktigt att den är tydlig och välgjord.

Tips: Offerter inom bygglovsritningar

Tänk på att de arkitekter eller byggkonstruktörer som du begär in offerter från vill veta de mått som gäller (ex. kvadratmeter för byggprojektet) och att uppdraget beskrivs i detalj.

  • Vad är det du ska bygga?
  • Önska att boka in ett möte, det är mycket som ska in i en bygglovsritning.
  • När önskar du att bygglovsritningen ska vara färdig?
  • Vilken budget har du för bygglovsritning?

Arkitekten eller byggkonstruktören kommer att ge dig en bättre offert när du kan erbjuda dom ett så detaljerat underlag som möjligt i din projektbeskrivning.

Vad finns med i en bygglovsritning?

En bygglovsritning är ofta i en skala på 1:100 där den planerade byggnationen helt enkelt gjorts i en hundra gånger mindre skala än hur byggnaden kommer se ut i verkligheten. Den planerade byggnaden ska ritas så tydligt som möjligt eftersom att det som godkänns gäller. Har du exempelvis glömt taksprång så ska huset byggas utan taksprång. Därför är en professionell fasadritning alltid att föredra vid bygglovsansökningar.

Situationsplan

Bygglovsritningar innehåller en situationsplan för fastigheten som visar alla byggnader som finns på tomten, allt från garage till friggebodar.

På situationsplanen syns ofta skalor, befintliga och föreslagna byggnader, olika typer av ut- och infarter, parkeringsplatser, kraftledningar och annat av vikt vid bygglovsansökningen.

Fasadritningar

På en fasadritning kan befintlig och planerad fasad ritas upp. Marknivå, tak och takutsprång, fönster och dörrar med foder och spröjs, skorstenar och utvändiga trappor är något som är vanligt på en fasadritning.

Planritning

I bygglovsritningarna finns planritningen som visar olika plan i huset. Där ser du väggar, fönster och dörrar, och även bärande väggar. En planritning är det du ser när du kollar på hus eller lägenheter på exempelvis Hemnet.

Sektionsritning

I en sektionsritning syns takets lutning och hur takfoten är ritad. Där syns även fönstrens höjd över golvet och rummens höjder.

Populärt

Att få experthjälp med bygglovsritningar är mycket populärt i storstadsområden som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Men även i de flesta andra kommuner runt om i Sverige.


Rätt företag

Hos oss är alla redan med, och det gör att du har större chans att hitta rätt företag!

Rikstäckande

Vi är starkast i större städer men täcker hela vårt avlånga land med anslutna företag.

Jämför offerter

Jämför företagens prisförslag i lugn och ro. Så att du är säker på att du gjort ett bra val.